Zaštita od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara, privredno društvo TEHPRO d.o.o. je među prvima uspelo da uspostavi sistem novih licenci i ovlašćenja od strane nadležnog Ministarstva.


1.        PROJEKTOVANJE:


2.        EDUKACIJE:


3.        KONSALTING:


4.        SERVISIRANJE:


5.        ISPITIVANJE:


6.        NADZOR:


7.        IZVOĐENJE RADOVA: