Vesti i događaji

Permalink to VII Savetovanje: Aktuelni problemi BZR u Srbiji

VII Savetovanje: Aktuelni problemi BZR u Srbiji

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. je organizovao savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Ove godine savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO, predstavnika Medicine rada i Inspektorata rada.

VII SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
Beograd, PALACE Hotel, 23. april 2013. godine

Povodom 28. aprila, svetskog Dan bezbednosti i zdravlja na radu, koji se od 2010. godine obeležava i kao Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, u organizaciji Centra za edukaciju Društva za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o, u Beogradu, 23. aprila 2013. godine, održano je sedmo savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu.

Osnovna ideja obeležavanja ovog praznika je da se na globalnom nivou promoviše bezbedan i zdrav rad kao univerzalna vrednost i pravo svakoga ko po bilo kom osnovu radi, bilo gde u svetu. Povodom ovog dana širom sveta organizuju se kampanje kojima se unapređuje svest o bezbednom i dostojanstvenom radu.

Pridružujući se ovoj širokoj promotivnoj kampanji, preko sto učesnika savetovanja je razmenilo znanja i iskustva na temu: „Praktična pitanja prevencije i postupanja u slučaju povreda na radu“.

Učestvujući na savetovanju direktorica Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, gospođa Vera Božić-Trefalt je posebno ukazala na pravce i težišta razvoja sistema bezbednosti i zdravlja na radu u narednom srednjoročnom periodu

U prvom delu savetovanja je raspravljano o obavezama poslodavaca i stručnih lica za bezbednost u zdravlje na radu u slučaju povrede na radu i ostvarivanju prava zaposlenih po osnovu povrede na radu. Direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslovne Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, gospodin Petar Stajković je govorio o ulozi Fonda u procesu izveštavanja i utvrđivanja povreda na radu i specifičnim pravima po osnovu povreda na radu i odgovorio na veliki broj konkretnih pitanja učesnika. U prevazilaženju mnogobrojnih problema prijavljivanja, evidentiranja i izveštavanja o povredama na radu puno se očekuje od softverskog programa za prijavu povreda na radu, koji je prezentovao prof. dr. Petar Bulat sa Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta. O dobroj praksi Republike Nemačke u vezi obaveza kod povreda na radu govorio je pozvani ekspert dr. specijalista medicine rada Herbert Ziegler.

U drugom delu savetovanja eksperti iz TEHPRO d.o.o. su govorili o opštim i posebnim merama prevencije povreda na radu. Istaknut je značaj poznavanja psihološke pozadina nesreća na radu i osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav radu, kao i organizovanja prve pomoći i istrage svakog akcidenta. Posebno je ukazano i na opasna mesta, neadekvatnu kontrolu energije i nedavanje odgovarajućih uputstava zaposlenima za bezbedan i zdrav rad, kao najčešće uzroke povreda i razloge za pokretanje prekršajne, parnične i krivične odgovornosti poslodavaca i odgovornih lica.

Na savetovanju nisu usvajani posebni zaključci, ali se zaključak nameće sam po sebi:

U Srbiji postoji značajna pravna nedoslednost i nejasnoća u pogledu definisanja, priznavanja i postupanja u slučaju povreda na radu. To često otežava i usložnjava rad stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i lica koja učestvuju u procesu ostvarivanja prava po osnovu povreda, ali se, u krajnjem, kroz upravni postupak mogu ostvariti sva garantovana prava. Osnovni problem je što sam sistem zdravstvenog osiguranja ne promoviše i ne stimuliše zdravstvenu kulturu i prevenciju. U smanjenju i sprečavanju povreda na radu težište treba usmeriti na identifikaciju i procenu opasnih mesta u radnom prostoru i primenu savremenih mera za individualizaciju odgovornosti u kontroli svih vrsta energije, naročito u procesima održavanja.

Milutin Jelić