Masterlock lockout-tagout


Permalink to Masterlock lockout-tagout

Masterlock lockout-tagout

Proizvodi

  • LOTO sistemi
  • Bezbednosni katanci
  • Katanci za ventile
  • Katanci za električne prekidače
  • Oznake upozorenja
  • Kesice, torbe i table za katance

Lockout-Tagout (LOTO) oprema za izolovanje, obeležavanje i zaključavanje svih vidova energije

Master Lock (SAD) je proizvođač opreme za zaključavanje (lockout) i obeležavanje (tagout) koja se koristi za izolovanje svih vidova energije. Cilj LOTO sistema je bezbedan rad i zaštita ljudi i opreme od nezgoda prilikom redovnog održavanja, popravke, čišćenja, modifikacije, itd. Na ovaj način mogu se blokirati svi vidovi energije (elekto, hidroulična, mehanička, gasovi, para, fluidi…).
Suština sistema je jedan ključ, jedan katanac. Svaki zaposleni koji je uključen u sistem ima svoj lični katanac.