Knuffi zaštitni profili i trake


Permalink to Knuffi zaštitni profili i trake

Knuffi zaštitni profili i trake

Proizvodi

    • Zaštita ivica
    • Zaštita uglova
    • Zaštita površina
    • Zaštita cevi

Upozoravajući štitnici i trake za zaštitu od udara

Knuffi (Nemačka) proizvodi štitnike koji služe da apsorbuju i najjače udarce i efektivno sprečavaju povrede kao i oštećenja na vašim objektima, opremi i vozilima. Postavljaju se na oštre ivice, slabo vidljive i isturene prepreke i uglove u objektu, na opremi i nameštaju, na cevi ili na vozila kao što su viljuškari, prikolice i sl.

Izuzetno su uočljivi, ne blede i imaju dug vek trajanja i pod najtežim radnim uslovima. Proizvedeni su od ojačane fleksibilne PU pene koja je u potpunosti podložna reciklaži i ne sadrži CFC-e. Površinski sloj je izrađen od čvrstog ekspandiranog PU filma na koji je boja utisnuta sa unutrašnje strane, čime je zaštićena od habanja.

10.a. Trake Za Zastitu Od Udara (1796 downloads)