Vesti i događaji

Permalink to Radionica: Praktična pitanja rada predstavnika zaposlenih i odbora za BZR i uloga sindikata

Radionica: Praktična pitanja rada predstavnika zaposlenih i odbora za BZR i uloga sindikata

Savremeni sistem bezbednosti i zdravlja na radu počiva na partnerstvu i saradnji poslodavaca i zaposlenih. Nema zaštite ljudi u procesima rada bez uključivanja zaposlenih i njihovih predstavnika. U našem Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu su razrađena prava i obaveze zaposlenih i predstavljanje zaposlenih u ovoj oblasti.

Ipak, dosadašnja praksa pokazuje da je predstavljanje i učešće zaposlenih jedna od najslabijih karika sistema bezbednosti i zdravlja na radu. Kod najvećeg broja poslodavaca uopšte nisu izabrani predstavnici zaposlenih, a tamo gde su izabrani i formirani, odbori najčešće nemaju adekvatnu ulogu i uticaj.

Opšta je ocena da je glavni razlog tome nerazumevanje značaja uključivanja radnika u rešavanje pitanja bezbednosti na radu od strane rukovodilaca i pogrešna shvatanja sopstvene uloge od strane sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu.

S tim u vezi, Centar za edukaciju “TEHPRO” d.o.o. organizuje radionicu za sindikalne aktiviste, izabrane predstavnike zaposlenih i članove odbora za BZR, na kojoj će se razmatrati i uvežbavati praktična pitanja organizovanja i rada predstavnika zaposlenih i odbora za BZR.

Praktična pitanja rada predstavnika zaposlenih i odbora za bezbednost i zdravlje na radu i uloga sindikata
15, 16. i 17. 10. 2014. godine, Hotel “OMORIKA” Tara

Cilj seminara: osposobljavanje predstavnika zaposlenih i članova odbora za prepoznavanje vlastitih prava i obaveza i adekvatno uključivanje u unapređenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca.

Način realizacije: stručni tim i saradnici “TEHPRO” d.o.o. pripremiće kratka saopštenja po navedenim pitanjima, po kojima će se voditi rasprava za okruglim stolom. U drugom delu radionice učesnici će rešavati konkretna pitanja i probleme rada odbora prema modelima i zadacima i pod stručnim vođstvom eksperata iz “TEHPRO” d.o.o.

Kotizacija za učesnike: 4.800,00 dinara (sa uračunatim PDV-om).

Kotizacija uključuje: prezentacije u elektronskoj formi, pisani materijal pripremljen i izrađen na radionici, kafe posluženje u pauzama i svečanu večeru drugog dana seminara. Kotizacija ne uključuje smeštaj i ishranu.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Zbog organizacije skupa prijavu izvršiti do 01.10.2014

Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 011/2580-911 i 062/808-1706

Rezervacija smeštaja: Hotel „Omorika“, kontakt osoba: Ivan Nešović tel: 031/593-530; fax: 031/593-546; Mob: 064/8257-102

Obavezno naznačiti – seminar firme “TEHPRO” d.o.o. – (Cena smeštaja: pansion u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama po osobi 2.550,00 dinara. Doplata za jednokrevetne sobe je 700,00 din. dnevno).