Tehnička zaštita

TEHPRO poseduje kvalifikovan, osposobljen i tehnički opremljen kadar, sposoban za pružanje kompleksnih usluga u oblasti zaštite. Savremena svetska iskustva se konstantno prate i primenjuju u praksi, uz redovnu edukaciju i nabavku najsavremenije opreme za merenja, ispitivanja, preglede i servisiranje. Iskustvo od preko 25 godina i zadovoljni komitenti govore da su se trud i sredstva uložena u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili.


 1. PROJEKTOVANJE
 • protivprovalnih sistema,
 • sistema pristupne kontrole,
 • video-alarmnih sistema,
 • video-interfonskih sistema,
 • automatskih vrata.

 1. EDUKACIJA
 • obuka za korišćenje sistema protivprovale,
 • obuka za korišćenje sistema pristupne kontrole,
 • obuka za korišćenje video-alarmnih sistema,
 • obuka za korišćenje video-intefonskih sistema.

 1. IZVOĐENJE
 • montaža i puštanje u rad protivprovalnih sistema,
 • montaža i puštanje u rad sistema pristupne kontrole,
 • montaža i puštanje u rad video-alarmnih sistema,
 • montaža i puštanje u rad video-interfonskih sistema,
 • montaža automatskih vrata.

 1. SERVISIRANJE
 • protivprovalnih sistema,
 • sistema pristupne kontrole,
 • video-alarmnih sistema,
 • video-interfonskih sistema,
 • automatskih vrata.