Zaštita životne sredine

TEHPRO poseduje kvalifikovan, osposobljen i tehnički opremljen kadar, sposoban za pružanje kompleksnih usluga u oblasti zaštite. Savremena svetska iskustva se konstantno prate i primenjuju u praksi, uz redovnu edukaciju i nabavku najsavremenije opreme za merenja, ispitivanja, preglede i servisiranje. Iskustvo od preko 25 godina i zadovoljni komitenti govore da su se trud i sredstva uložena u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili.


1. PROJEKTOVANJE:


2. KONSALTING:

Upravljanje otpadom:

Upravljanje hemikalijama:


3. IZRADA PROJEKATA:


4. EDUKACIJA: