Vesti i događaji

Permalink to Edukacije u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Edukacije u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

Zakon o hemikalijama propisuje obavezu prоizvоđаčа, uvоznikа i distributеrа оpаsnih hеmikаliја dа imајu stаlnо ili pоvrеmеnо zаpоslеnо оdgоvоrnо licе kоје оbаvlја pоslоvе sаvеtnikа zа hеmikаliје.

I pored toga što sаvеtnik zа hеmikаliје mоrа dа prоđе оbuku i prоvеru znаnjа pо prоgrаmu kојi prоpisuје Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, zbog obima i složenost propisa koji regulišu ovu oblast, kod velikog broja poslodavaca postoji nerazumevanje obaveza i nеprаvilnо stаvlјаnje u prоmеt i kоrišćеnje hеmikаliја.

U želji da doprinesemo daljem obrazovanju i usavršavanju kadrova u ovoj oblasti zaštite životne sredine, od decembra 2013. godine Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. počinje sa organizacijom obuka u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Obuka je namenjena savetnicima za hemikalije i stručnim licima zaposlenim kod snabdevača opasnih hemikalija zaduženim za pravilno upravljanje tim hemikalijama. Program obuke obuhvata najznačajnije teme iz ove veoma složene oblasti, uz veliki broj primera iz prakse i mogućnost da dobijete odgovore na sva pitanja i nedoumice sa kojima ste se do sada susretali obavljajući poslove savetnika za hemikalije.

02.12.-4.12.2013. zgrada TEHPRO d.o.o. (II sprat), Lole Ribara 120, Beograd – Železnik

Kontakt osoba:

Aleksandra Žujić
011/2580-911
062/8081-767