News and events

Permalink to Advanced HSE course

Advanced HSE course

Napredni kurs u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

– stručno osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu –

Beograd, 13. i 14. mart 2012. od 09.00 do 14.00, Zgrada Lola korporacije, Bul. kralja Aleksandra 84

Poštovani,

Već šest godina se primenjuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Stečena su značajna iskustva u obavljanju ovih poslova kod poslodavaca.

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o, godinama organizuje kurseve pripremne nastave za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike. Kroz razne oblike osposobljavanja koje smo organizovali prošlo je preko 2 200 polaznika. Takođe, TEHPRO d.o.o, kao eksterna služba, obavlja poslove BZR za veliki broj poslodavaca sa visokim standardima u ovoj oblasti. Želimo da svoja bogata iskustva podelimo sa Vama.

Obaveštavamo Vas, da organizujemo dvodnevni, drugi napredni kurs usavršavanja stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj: stručno usavršavanje lica za BZR kroz razmenu iskustava i prikaz dobre prakse.

Način rada: Kurs traje dva dana. Prvi dan je teorijski, razmena iskustava za okruglim stolom u reprezentativnom prostoru zgrade Lola korporacije. Drugi dan je obilazak izabranog privrednog društva Ball Packaging Europe Belgrade koje ima vrhunske standarde u oblasti BZR, sa prikazom organizovanja ovih poslova i uređenja radnog prostora.

Plan realizacije u prilogu poziva.

Svaki polaznik dobija Uverenje o učešću na kursu.

Kotizacija za učesnike: 8.500,00 (sa uračunatim PDV-om).

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu:

Branka Radičevića 7g, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/2581-056, 2581-057,

ili e-mail:

Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785, 2581-057, i 062/808-1706.