Category Archives: HSE


Permalink to NOVO! Akreditovan Program obuke za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad u rizičnim radnim uslovima. (JPOAOO)

NOVO! Akreditovan Program obuke za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad u rizičnim radnim uslovima. (JPOAOO)

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo dobili rešenje Agencije za akreditaciju o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za Program obuke za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad u rizičnim radnim uslovima.

Rizični uslovi rada su uslovi rada pri kojima se zbog karakterističnih radnih postupaka i/ili korišćenja specifične opreme za rad i/ili posebnih uslova u kojima se obavljaju ti poslovi pojavljuju specifični rizici po bezbednost i zdravlje zaposlenog koji u tim uslovima obavlja poslove, ili po bezbednost drugih lica u radnoj okolini. Kao privredno društvo koje se specifično bavi bezbednošću na radu želimo da doprinesemo podizanju svesnosti i kompetentnosti lica koja se bave, ili će se baviti radom u rizičnim uslovima.

Svi polaznici koji prođu ovaj Program dobijaju javno priznatu Potvrdu o savladanom programu obuke za svaki pojedinačni modul, sa opisom stečenih kompetencija.

Program obuke za primenu preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad u rizičnim radnim uslovima sadrži sledeće module:

 1. Rad u prisustvu opasnog napona (Opsluživanje, izvođenje radova i održavanje električnih instalacija i postrojenja)
 2. Rad u zonama potencijalno ugroženim od nastanka eksplozije (Opsluživanje, izvođenje instalacija i održavanje u zonama opasnosti od eksplozije)
 3. Rad sa opasnim materijama
 4. Rad na visini
 5. Rad u dubini
 6. Rad u zatvorenom prostoru
 7. Rad u blizini vode
 8. Rad sa teretom (manipulacija)
 9. Radovi na gradilištu
 10. Izolovanje i zaključavanje opasnih vidova energije (LOTO)
 11. Sistem dozvola za rad u rizičnim uslovima
 12. Rad u prisustvu hemijskih štetnosti
 13. Rad u prisustvu azbesta
 14. Rad u prisustvu fizičkih štetnosti
 15. Rad u prisustvu bioloških štetnosti
 16. Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u rizičnim uslovima (OHS)

Više informacija o sertifikovanim programima obrazovanja odraslih možete dobiti kontaktom na mejl adresu:

Svim pojedincima i pravnim licima koji imaju potrebe za navedenim osposobljavanjima stojimo na raspolaganju.


Permalink to 7th Conference OHS

7th Conference OHS

Traditionally, on the occasion of the International Day of Safety and Health at Work, since year 2010 28th of April is celebrated as the Day of Safety and Health at Work in the Republic of Serbia, company for services in the area of safety TEHPRO Belgrade organized on 23rd of April 2013 seventh conference on current issues of health and safety at work. This year we organized conference with professional support and participation of the Ministry of Labour, employment and Social Policy – Administration for Occupational Safety and Health, Republic Health Insurance Fund, representatives of Occupational Medicine and the Labour Inspectorate.

The basic idea of celebrating this day is to globally promote safe and healthy work as a universal value and the right to anyone on any basis for, anywhere in the world. To celebrate this day around the world are organized campaigns to promote awareness of safe and decent work.


Permalink to Third advanced course for health and safety managers

Third advanced course for health and safety managers

3rd ADVANCED COURSE FOR SAFETY AND HEALTH MANAGERS

The third advanced course for managers of health and safety at work, organized by the Centre for Education TEHPRO Ltd. held on 16th and 17th of October 2012.

The course is designed for professionals to safety and health at work and others who deal with the problems of the employer to protect people in the work process. In total there were 45 participants.

On the first day, in Belgrade, experts from renowned companies are discussing and exchanging experiences about the implementation of regulations and standards, and other significant problems of health and safety at work.

The second day was organized a tour and presentation of good practices in the Holcim (Serbia) – cement factory Popovac. The course participants were able to gain direct insight into the organization of safety and health at work in the company with the highest standards in this area.