Vesti i događaji

Permalink to Radionica: Izrada programa osposobljavanja i procedura za realizaciju osposobljavanja u oblasti BZR

Radionica: Izrada programa osposobljavanja i procedura za realizaciju osposobljavanja u oblasti BZR

Kao što Vam je verovatno poznato, donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Između ostalog, Zakonom je poslodavcima naložena nova striktna obaveza da izrade Program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad i da dalja osposobljavanja zaposlenih vrše prema usvojenom Programu. Takođe, u obavezi su i da vrše proveru osposobljenosti zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu minimalno na 4 godine, a za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom minimalno na 12 meseci.

Pozivamo Vas da učestvujete na radionici na kojoj će te se potpuno osposobiti i uvežbati za samostalnu izradu Programa osposobljavanja i izvođenje osposobljavanja zaposlenih.

RADIONICA BZR
Izrada programa osposobljavanja i procedura za realizaciju osposobljavanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
28.01.2016. godine, „TEHPRO“ d.o.o., Lole Ribara 120, Beograd (Železnik)

„Tehpro“ d.o.o. obavlja različite poslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za veliki broj klijenata na celoj teritoriji Republike Srbije. Naša stručna lica i Centar za edukaciju već dve decenije vrše različite vrste edukacija za rukovodioce, stručna lica za bezbednosti i zdravlje na radu i za zaposlene po sopstvenim programima i procedurama koji su potpuno usklađeni sa nacionalnim propisima i najboljom evropskom praksom. Svoja iskustva želimo da podelimo sa Vama.

Način realizacije: eksperti iz „Tehpro“ d.o.o. će pripremiti uvodna saopštenja i podloge za praktičan rad. Nakon toga, učesnici radionice po instrukcijama voditelja izrađuju tematske planove i program osposobljavanja.

Ključna pitanja su:

  • Gde i kako proceniti potrebe za osposobljavanjima i definisati sadržaje osposobljavanja?
  • Kako izraditi tematski plan osposobljavanja?
  • Minimalni sadržaji i struktura programa osposobljavanja.
  • Način provere teorijske i praktične osposobljenosti.
  • Nosioci i rokovi za osposobljavanje.
  • Razrada postupka (procedure) osposobljavanja i dokumentovanja osposobljavanja.
  • Kako regulisati rad zaposlenih do potpunog osposobljavanja za BZR?
  • Kako evidentirati i dokumentovati sve vrste osposobljavanja i dr.

Seminar je namenjen: stručnim licima za bezbednosti i zdravlja na radu, poslodavcima koji u skladu sa Zakonom sami obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu i predstavnicima sindikata i odbora za bezbednost i zdravlja na radu.

Kotizacija za učesnike: 12.000,00 (bez PDV-a). Kotizacija uključuje: prezentacije u elektronskoj formi, kafe posluženje u pauzama. Za klijente „Tehpro“ d.o.o. odobravamo popust 25%.

Prijava za učešće: U slobodnoj formi; prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785, 6580-778 i 062/808-1706, ili e-mail: