Vesti i događaji

Permalink to Kurs: Ključni faktori bezbednog održavanja

Kurs: Ključni faktori bezbednog održavanja

Osnovni zadatak održavanja je da obezbedi funkcionalnost opreme i postrojenja. Održavanje nije samo osiguranje pouzdanog rada tehničkih sistema ili produktivnosti preduzeća, već ima i veoma važnu ulogu u stvaranju bezbednijih radnih uslova. Loše održavanje može da prouzrokuje ozbiljne akcidente, često sa fatalnim ishodom, ili određene zdravstvene probleme. Održavanje je, samo po sebi, aktivnost visokog rizika. Procenjuje se da oko 10-15% svih akcidenata sa fatalnim ishodom nastaju u toku aktivnosti održavanja. Naučne studije ukazuju da su bolesti u vezi sa radom češći kod radnika koji rade na poslovima održavanja. (azbestoza, rak, mišićno-skeletni problemi…).

Tim povodom centar za edukaciju Tehpro vas poziva da prisustvujete kursu sa temom:


KLJUČNI FAKTORI BEZBEDNOG ODRŽAVANJA
05. i 06. 03. 2014. godine, TEHPRO, 11250 Beograd – Železnik, Lole Ribara 120

Osnovni zadatak održavanja je da obezbedi funkcionalnost opreme i postrojenja. Održavanje nije samo osiguranje pouzdanog rada tehničkih sistema ili produktivnosti preduzeća, već ima i veoma važnu ulogu u stvaranju bezbednijih radnih uslova. Loše održavanje može da prouzrokuje ozbiljne akcidente, često sa fatalnim ishodom, ili određene zdravstvene probleme. Održavanje je, samo po sebi, aktivnost visokog rizika. Procenjuje se da oko 10-15% svih akcidenata sa fatalnim ishodom nastaju u toku aktivnosti održavanja. Naučne studije ukazuju da su bolesti u vezi sa radom češći kod radnika koji rade na poslovima održavanja. (azbestoza, rak, mišićno-skeletni problemi…)

Evropska Agencija za bezbednost na radu (EUOSHA) posvećuje značajnu pažnju problemima bezbednosti u održavanju. U toku 2010 pokrenula je kampanju na ovu temu (Safe Maintenance), sa ciljem da podrži brojne projekte iz ove oblasti i da podigne svest menadžmenta kompanija o značaju održavanja za stvaranje bezbednih uslova rada. Kampanja je kao najefikasniji način za kontrolu rizika po bezbednost i zdravlje zaposlenih u održavanju promovisala integrisani sistem menadžmenta.

Cilj kursa: unapređenje znanja menadžera i eksperata iz oblasti održavanja i stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu o ključnim faktorima bezbednosti u održavanju i značaju održavanja za stvaranje bezbednih uslova rada.

Kurs je namenjen: svim rukovodiocima održavanja i stručnim licima za BZR, ali je od velikog značaja i za rukovodstva preduzeća koja pružaju usluge održavanja.

Osnovna pitanja:

  • Opasnosti i rizici u održavanju
  • Procena rizika za poslove održavanja
  • Eliminacija rizika u fazi projektovanja
  • Ključni faktori bezbednog održavanja
  • Održavanje u okviru integrisanog sistema menadžmenta
  • Primer dobre prakse: lock-out sistemi

Način realizacije: stručni tim i saradnici TEHPRO pripremiće prezentacije po navedenim pitanjima. Primer dobre prakse, lock-out sistemi biće prikazani kroz odgovarajuće procedure i praktičnu primenu sistema.

Kotizacija po učesniku: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). U cenu kursa uključene su prezentacije izlagača u elektronskoj formi i kafe pauze i ručak oba dana.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785, 2580-911 i 062/808-1706, ili e-mail edukacijatehpro.rs