Vesti i događaji

Permalink to Napredni kurs u oblasti BZR

Napredni kurs u oblasti BZR

Stručno osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu

Već šest godina se primenjuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Stečena su značajna iskustva u obavljanju ovih poslova kod poslodavaca.

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o, godinama organizuje kurseve pripremne nastave za polaganje stručnog ispita u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike. Kroz razne oblike osposobljavanja koje smo organizovali prošlo je preko 2 200 polaznika. Takođe, TEHPRO d.o.o, kao eksterna služba, obavlja poslove BZR za veliki broj poslodavaca sa visokim standardima u ovoj oblasti. Želimo da svoja bogata iskustva podelimo sa Vama.

Obaveštavamo Vas, da organizujemo dvodnevni, drugi napredni kurs usavršavanja stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu.

16. oktobar 2012. od 09.00 do 14.00, Zgrada Lola korporacije, Bul. kralja Aleksandra 84, Beograd i

17. oktoba 2012. Holcim Srbija d.o.o., Fabrika cementa Popovac

Cilj: stručno usavršavanje lica za BZR kroz razmenu iskustava i prikaz dobre prakse.

Način rada: Kurs traje dva dana. Prvi dan je teorijski, razmena iskustava za okruglim stolom u reprezentativnom prostoru zgrade Lola korporacije. Drugi dan je obilazak izabranog privrednog društva Holcim Srbija d.o.o., Fabrika cementa Popovac koje ima vrhunske standarde u oblasti BZR, sa prikazom organizovanja ovih poslova i uređenja radnog prostora.

Svaki polaznik dobija Uverenje o učešću na kursu.

Kotizacija za učesnike: 11.500,00 (sa uračunatim PDV-om).

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu
Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/2580-785, 2580-795 ili e-mail: v
Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785, 2580-795, i 062/808-1706.