O nama

Godine iskustva na poslovima: konsaltinga, edukacije, projektovanja, izvođenja radova, isporuke opreme, stručnog nadzora, održavanja, merenja i ispitivanja u oblasti zaštite.

Sposobni smo da realizujemo kompletne projekte zahvaljujući posedovanju svih zakonskih ovlašćenja za projektovanje, izvođenje, zastupanje stranih partnera i firmi, trgovinu, uvoz i izvoz komponenti, sistema, uređaja, sertifikaciju i puštanje u rad.


Kratka istorija:

Privredno društvo TEHPRO je osnovano 1991. godine. Osnovna delatnost je pružanje usluga u oblasti:

  • Bezbednost i zdravlje na radu,
  • Zaštita od požara,
  • Zaštita životne sredine
  • Edukacije
  • Tehnička zaštita
  • Pravne usluge

Od 1996. godine na tržište Srbije plasira lična zaštitna sredstva, instrumente i sisteme za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova proizvođača MSA AUER. Usledila je distribucija i zastupništvo i drugih renomiranih svetskih proizvođača sredstava i opreme za ličnu i kolektivnu zaštitu.

Od osnivanja privredno društvo Tehpro neprestano ulaže u svoj razvoj, sa težištem na obrazovanju i usavršavanju kadrova i ulaganje u opremu. Poslednjih godina, okosnicu razvoja čine inženjering i savremeno opremljene ekipe koje pružaju usluge iz osnovne delatnosti.

U okviru svojih inženjerskih delatnosti preduzeće TEHPRO je sposobno da realizuje kompletne projekte u oblasti zaštite. Poseduje sve licence i zakonska ovlašćenja za projektovanje, izvođenje, zastupanje stranih partnera i firmi, trgovinu, uvoz i izvoz komponenti, sistema, uređaja, sertifikaciju i puštanje u rad.

Kao odgovor na sve veću potrebu za obučenim kadrom u oblasti bezbednosti zdravlja na radu, pokrenut je i centar za edukaciju. Organizovanjem kurseva, seminara i savetovanja kao i izdavanjem stručne literature zaokružen je skup edukativnih aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu.

Broj zaposlenih i struktura po stručnoj spremi: