GfG

Proizvodi

    • Detektori gasa

Detekcija gasa

Od početka 1961. godine, GfG (Gesellschaft für Gerätebau) se pozicionirao kao vodeći specijalista na tržištu detekcije gasa i tehnologije dojave pojave gasa. Ova pozicija je učvršćena ulaganjem u tehnologiju i inovacije. Znanje specijalista iz GfG-a, znači da su moguća rešenja za najkomplikovanjie primene. Međunarodna predstavništva GfG-a omogućavaju da naši kupci dobiju najviši novo proizvoda i podrške, bez obzira na to gde se nalaze u svetu.