Interspiro

Proizvodi

    • Izolacioni aparati
    • Aparati za ronjenje

Interspiro

Kompanija Interspiro, još od 1920. godine, razvija vrhunsku opremu za zaštitu disajnih organa namenjenu za ronjenje, vatrogastvo, spašavanje kao i spašavanje u hitnim situacijama. Snabdevaju vojske, policije, industrijske korisnike, brodske kompanije i spasilačke službe širom sveta izuzetnim proizvodima za ekstremne situacije.