Vesti i događaji

Permalink to Praktična pitanja rada predstavnika zaposlenih i odbora za BZR i uloga sindikata

Praktična pitanja rada predstavnika zaposlenih i odbora za BZR i uloga sindikata

Savremeni sistem bezbednosti i zdravlja na radu počiva na partnerstvu i saradnji poslodavaca i zaposlenih. Nema zaštite ljudi u procesima rada bez uključivanja zaposlenih i njihovih predstavnika.

Dosadašnja praksa pokazuje da je predstavljanje i učešće zaposlenih jedna od najslabijih karika sistema bezbednosti i zdravlja na radu. I kod poslodavaca kod kojih su izabrani i formirani, odbori najčešće nemaju adekvatnu ulogu i uticaj.

Glavni razlog tome je nerazumevanje značaja uključivanja radnika u rešavanje pitanja bezbednosti na radu od strane rukovodilaca i pogrešna shvatanja sopstvene uloge od strane sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu.

Zbog toga, Centar za edukaciju “TEHPRO” d.o.o. organizuje radionicu za sindikalne aktiviste, izabrane predstavnike zaposlenih i članove odbora za BZR, na kojoj će se razmatrati i uvežbavati praktična pitanja organizovanja i rada predstavnika zaposlenih i odbora za BZR.

RADIONICA- OBLAST BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Praktična pitanja rada predstavnika zaposlenih i odbora za bezbednost i zdravlje na radu i uloga sindikata
01- 03. 04. 2015. godine, Hotel “OMORIKA” Tara

Cilj seminara: osposobljavanje predstavnika zaposlenih i članova odbora za prepoznavanje vlastitih prava i obaveza i adekvatno uključivanje u unapređenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca.

Način realizacije: Nakon uvodnih izlaganja po izabranim pitanjima, učesnici će rešavati konkretne probleme rada odbora pod stručnim vođstvom eksperata iz “TEHPRO” d.o.o.

Kotizacija za učesnike: 5.160,00 dinara (sa uračunatim PDV-om).

Kotizacija uključuje: prezentacije u elektronskoj formi, pisani materijal pripremljen i izrađen na radionici, kafe posluženje u pauzama i svečanu večeru drugog dana seminara.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 011/2580-911 i 062/808-1706, ili e-mail:

Rezervacija smeštaja:
Hotel „Omorika“, osoba za kontakt Vesna Tadić, tel: 031/593-530; fax: 031/593-546; e-mail: ,
Obavezno naznačiti – seminar firme “TEHPRO” d.o.o. – (Cena smeštaja: pansion u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama po osobi 2.650,00 dinara. Doplata za jednokrevetne sobe je 700,00 din. dnevno).