Vesti i događaji

Permalink to IX Savetovanje: Aktuelni problemi bezbednosti i zdravlja na radu

IX Savetovanje: Aktuelni problemi bezbednosti i zdravlja na radu

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite „TEHPRO“ d.o.o. organizuje IX savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.

Ove godine, izabrali smo uvek aktuelnu temu: „Upravljanje posetiocima, ugovaračima i izvođačima“. Tema obuhvata dva, na prvi pogled, suprotstavljena normativna zahteva- da svaki poslodavac odgovara za sve u svom radnom prostoru i da svaki poslodavac ima neprenosivu odgovornost za sve svoje zaposlene.

Tema:
UPRAVLJANJE POSETIOCIMA, UGOVARAČIMA I IZVOĐAČIMA
21. 04. 2015. godine, 10-15h, Hotel „PALAS“ , Beograd, Topličin Venac 23

Savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i Inspektorata za rad.

Cilj savetovanja: Napredno osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i dostizanje najviših standarda upravljanja posetiocima, ugovaračima i izvođačima radova.

Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito predstavnicima investitora, poslodavcima, stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu i koordinatorima za izradu projekta i izvođenje radova.

Instrukcije za prijavu radova: Radove iz predviđenog tematskog okvira možete prijaviti i dostaviti na neku od adresa „TEHPRO“ d.o.o. do 01. aprila 2015. godine kao Word dokument, sa obaveznim dostavljanjem sadržaja.

Sadržaj radova treba da obuhvata: ime i prezime autora, naslov, apstrakt, ključne reči, uvod, razradu sa dva nivoa podnaslova i zaključak. Korišćenu literaturu navoditi redosledno kako se pojavljuje u tekstu i to: prezime autora, prvo slovo imena, naslov rada, časopisa ili knjige, broj stranice, naziv izdavača i godinu izdanja. Tabele raditi u Wordu. Dijagrame raditi kao slike. Sve ilustracije u tekstu dostavljati kao originalne fajlove.

Kotizacija po učesniku: Kotizacija sa uračunatim PDV-om iznosi 10.800,00 dinara i uključuje prezentovane radove u elektronskoj formi, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.

Prijava za učešće: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, e-mail adresa: