Vesti i događaji

Permalink to Savetovanje: Savremeni izazovi u uspostavljanju sistema zaštite životne sredine

Savetovanje: Savremeni izazovi u uspostavljanju sistema zaštite životne sredine

21. i 22. maja 2015 na Tari u hotelu Omorika održano je savetovanje ,,Savremeni izazovi u uspostavljanju sistema zaštite životne sredine – problemi i primeri dobre prakse.“ u organizaciji kompanije TEHPRO.

Predavanja su držali domaci i strani eksperti u oblasti upravljanja područjima, upravljanja otpadom i EU integracija i fondova.
Samo savetovanje najviše je pomoglo predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća, iako je njihov odziv generalno bio slab.

Upravo u njihovom radu je konstatovana potreba za najvećim napretkom u ovoj oblasti. Za početak je potrebna veća svesnost o jazu koji imamo da premostimo od trenutnog do željenog stanja (odnosno o potrebnom radu i novcu) prema svim planskim dokumentima na svim nivoima. Potrebno je i veće ulaganje u kvalitetne informacije o stanju životne sredine jer samo na osnovu njih se mogu donositi dobre odluke o ulaganju sredstava u konkretne aktivnosti.

Na samom kraju početnih aktivnosti, potrebno je ozbiljnije i kompetitivnije pristupiti fondovskom i projektnom finansiranju (posebno onom od strane EU) određivanjem i apsolutnom podrškom timovima koji bi upravljali projektima u okviru opština i većih javnih preduzeća. Na raspolaganju nam je najmanje 2 milijarde evra u sledećih 6 godina za aktivnosti koje se direktno ili indirektno vezuju za životnu sredinu. Apsolutno nam je interesu da sva predviđena sredstva i povučemo, iskoristimo i opravdamo na najbolji mogući način zato što to vodi većem poverenju i obimnijem budućem finansiranju. Životna sredina je zajednička vrednost i poboljšanje stanja ide na dobrobit svih a prilikom borbe za finansiranje potrebno je veliko zajedništvo. Učesnici savetovanja jednim od najvažnijih dostignuća ovog seminara smatraju i uspostavljanje kontakata i umrežavanje sa drugim važnim karikama sistema zaštite životne sredine.
Tehpro tim želi da se zahvali učesnicima na visokom kvalitetu diskusija.