Vesti i događaji

Permalink to Seminar u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Seminar u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Savremeni sistem bezbednosti i zdravlja na radu počiva na partnerstvu i saradnji poslodavaca i zaposlenih. Nema zaštite ljudi u procesima rada bez uključivanja zaposlenih i njihovih predstavnika. U našem Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu su razrađena prava i obaveze zaposlenih i predstavljanje zaposlenih u ovoj oblasti.

Ipak, dosadašnja praksa pokazuje da je predstavljanje i učešće zaposlenih jedna od najslabijih karika sistema bezbednosti i zdravlja na radu. Kod najvećeg broja poslodavaca uopšte nisu izabrani predstavnici zaposlenih, a tamo gde su izabrani i formirani odbori najčešće nemaju adekvatnu ulogu i uticaj.

Opšta je ocena da je glavni razlog tome nerazumevanje značaja uključivanja radnika u rešavanje pitanja bezbednosti na radu od strane rukovodilaca i pogrešna shvatanja sopstvene uloge od strane sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu. Zbog toga, Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. organizuje IV tematski seminar za sindikalne aktiviste, izabrane predstavnike zaposlenih i članove odbora za bezbednost i zdravlje na radu.

SEMINAR U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Tema: Prava, obaveze i odgovornosti sindikata, predstavnika zaposlenih (odbora) i zaposlenih u sistemu BZR

11. 10. 2013. godine, Beograd, Hotel „Palace“, Topličin venac 23, od 08:30

Seminar će svakako koristiti i rukovodiocima svih nivoa kod poslodavaca.

Cilj seminara: osposobljavanje predstavnika zaposlenih i članova sindikata za prepoznavanje i efikasno uključivanje u rešavanje problema bezbednosti i zdravlja na radu.

Osnovna pitanja:

  • Zahtevi MOR-a i Evropske unije u vezi učešća zaposlenih u sistemu BZR,
  • Prava i obaveze zaposlenih prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu,
  • Predstavljanje zaposlenih i odbori za bezbednost i zdravlje na radu u nacionalnim propisima,
  • Uloga sindikata i u sistemu BZR,
  • Osnovni problemi u radu sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih u oblasti BZR,
  • Savremeni evropski pristup uključivanju zaposlenih u sistem BZR.

Način realizacije: stručni tim i saradnici TEHPRO pripremiće kratka saopštenja po navedenim pitanjima. Nakon toga vodi se rasprava za okruglim stolom.

Kotizacija po učesniku: 9.600,00 RSD (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentacije izlagača u elektronskoj formi, kafe pauzu i koktel na kraju seminara.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu:

Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik;

fax: 011/2580-785, 2580-911,
ili e-mail:

Kontakt: Vesna Papak, tel. 062/808-1706.
Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.