Vesti i događaji

Permalink to SEMINAR: Praktična primena novih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad

SEMINAR: Praktična primena novih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. organizuje VIII savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.Savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

AKTUELNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU:
Praktična primena novih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad
24. i 25. 04. 2014. godine, Hotel „PALAS“ , Beograd, Topličin Venac 23

Na savetovanju će biti razrađeni praktični aspekti primene svih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad koji su usaglašeni sa odgovarajućim direktivama EU.

Cilj savetovanja: Napredno osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i unapređenje praktične primene novih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad.

Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, specijalistima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, menadžerima osiguravajućih društava, inspektorima rada i dr.

Osnovna ideja: Savetovanje je potpuno usmereno na praksu. Stručni radovi koji će biti prezentovani od strane stručnjaka iz TEHPRO d.o.o. i prijavljeni radovi treba da obuhvate prikaz izabranog pravilnika, sa akcentom na zahteve koji su postavljeni pred poslodavce i naročito praktične aspekte realizacije tih zahteva ( razrada potrebnih instrukcija, obaveštenja, procena rizika, procedura, prikaza, ček listi, zapisa i sl. ) u zavisnosti od zahteva konkretnih pravilnika. Nakon saopštenja vodi se diskusija. Svi radovi će biti objavljeni u „Praktikumu“ i/ili „ Zborniku radova“ .

Instrukcije za prijavu radova: Radove iz predviđenog tematskog okvira za „ Zbornik radova“ možete prijaviti i dostaviti na neku od adresa TEHPRO d.o.o. do 01. aprila 2014. godine kao Word dokument, sa obaveznim dostavljanjem sadržaja.

Sadržaj radova treba da obuhvata: Ime i prezime autora, naslov, apstrakt, ključne reči, uvod, razradu sa dva nivoa podnaslova i zaključak. Korišćenu literaturu navoditi redosledno kako se pojavljuje u tekstu i to: prezime autora, prvo slovo imena, naslov rada, časopisa ili knjige, broj stranice, naziv izdavača i godinu izdanja. Tabele raditi u Wordu. Dijagrame raditi kao slike. Sve ilustracije u tekstu dostavljati kao originalne fajlove.

Realizacija VIII savetovanja u oblasti BZR:

24. 04. 2014. godine (prvi dan), u dnevnom rasporedu su razrade sledećih pravilnika:

 1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
 2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
 3. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 4. Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu
 5. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 6. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta
 7. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

25. 04. 2014. godine (drugi dan), u dnevnom rasporedu su razrade sledećih pravilnika:

 1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
 2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
 3. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu
 4. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
 5. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
 6. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
 7. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju

Kotizacija po učesniku: Za jedan dan – 10.800,00, za dva dana – 15.600,00. Kotizacija je sa uračunatim PDV-om i uključuje „ Zbornik radova“, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.

Prijava za učešće: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 011/2580-911 i 062/808-1706

U prodaji:

PRAKTIČNI VODIČ ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD