Vesti i događaji

Permalink to Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu

Kao što Vam je verovatno poznato, u skupštinskoj proceduri je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu i očekuje se njegovo usvajanje narednih dana. Poznato Vam je i da su nedavno doneseni novi, ili izmenjeni i dopunjeni i mnogi drugi propisi koji neposredno ili posredno uređuju oblast bezbednosti i zdravlja na radu.

Zbog toga, pozivamo Vas da prisustvujete seminaru na temu:

SEMINAR U OBLASTI BZR
Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i u drugim propisima koji regulišu ovu oblast
04. 12. 2015. godine od 9 do 15 časova, Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Društvo za usluge u oblasti zaštite Tehpro d.o.o. obavlja različite poslove u ovoj oblasti za veliki broj klijenata na celoj teritoriji Republike Srbije. Naša pravna služba neprestano prati, analizira i implementira kod klijenata sve novine u propisima. Svoja iskustva želimo da podelimo sa Vama.

Način realizacije: eksperti iz Tehpro d.o.o. će pripremiti uvodna saopštenja o sadržaju i načinu primene novih zakonskih rešenja o kojima će se voditi rasprava.

Ključna pitanja su:

Kako primeniti predviđene novine u Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, naročito one koja se odnose na način organizovanja stručnih poslova BZR, poziciju lica za BZR, izradu Programa osposobljavanja za BZR, prijavu radova i izradu elaborata o uređenju gradilišta, utvrđivanje posebnih zdravstvenih uslova, izmene u obaveznim evidencijama u oblasti BZR i dr?

  • Kako primeniti nova rešenja u Zakonu o radu koje direktno utiču na organizovanje i vođenje poslova BZR.
  • Međusobne obaveze i odgovornosti poslodavaca i inspekcije rada prema novom Zakon o inspekcijskom nadzoru.
  • Odnos Zakona o BZR i Zakona o prekršajima i novine u obavezama poslodavca.
  • Primena novina u Zakonu o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na određivanje odgovornog lica za izvođenje radova.
  • Mogući uticaji Zakona o zaštiti uzbunjivača i podzakonskih propisa u ovoj oblasti na primenu zakonskih obaveza u oblasti BZR.

Seminar je namenjen: svim rukovodiocima, stručnim licima za BZR, predstavnicima sindikata i odbora za BZR, kao i poslodavcima malih i srednjih preduzeća.

Kotizacija za učesnike: 10.200,00 (sa PDV-om). Kotizacija uključuje: prezentacije u elektronskoj formi, kafe posluženje u pauzama.

Za korisnike usluga Tehpro d.o.o. odobravamo popust 50%.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, ili e-mail: