Vesti i događaji

Permalink to Seminar: Primena novog zakona o prekršajima

Seminar: Primena novog zakona o prekršajima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“ br. 65/13) čijem stupanjem na snagu, odnosno početkom primene, prestaje da važi raniji Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“ br. 101/05, 116/08 i 111/09). Novi Zakon o prekršajima je već stupio na snagu, ali mu je primena odložena do 01. 03. 2014. kako bi se doneli podzakonski propisi, pripremili prekršajni sudovi, organi uprave-inspekcije rada, zaštite od požara, zaštite životne sredine kao i pravni i fizički subjekti.

POZIV ZA SEMINAR

Tema: Primena novog zakona o prekršajima, posebno sa aspekta obaveza iz propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine

31. 01. 2014. godine, Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Novim zakonom je zaokružena prekršajna oblast kao nezavisna od upravne, parnične i krivične oblasti, što je bitna novina. Uvedene su i brojne novine u materijalnim i procesnim odredbama, novi pravni instituti (prekršajni nalog), prekršajne sankcije, zaštitne mere, a samim tim i iznosi novčanih kazni i kazni zatvora za učinioce prekršaja. Ovim zakonom izvršena je i promena definicije samog prekršaja, a promenjeni su i organi koji mogu propisivati prekršaje i sankcije. Takođe je izmenjen i prekršajni postupak u odnosu na do sada postojeći što zahteva posebnu pripremu učesnika u ovom postupku.

U propisima kojima se uređuju radni odnosi, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara, zaštita životne sredine i dr, predviđeni su brojni prekršaji tako da svi pravni subjekti moraju što pre uskladiti svoj rad sa novom regulativom.

Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. već preko 20 godina profesionalno bavi praktičnim pitanjima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Naš pravni tim pruža kompletnu pravnu podršku, a naš Centar za edukaciju godinama vrši specifične edukacije u ovim oblastima za naše klijente širom Srbije. Želimo da naša iskustva podelimo sa vama. Zato vas pozivamo na seminar o praktičnim aspektima primene novih propisa o prekršajima.

Seminar je namenjen: poslodavcima, pravnicima u privrednim društvima i drugim pravnim licima, stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu, licima koja se bave problemima zaštite od požara i zaštite životne sredine, inspekcijskim organima i sudijama prekršajnih sudova.

Način rada: Eksperti iz TEHPRO d.o.o, pozvani spoljni saradnici i eventualno prijavljeni učesnici prezentuju uvodna izlaganja po kojima se zatim vodi rasprava.

Kotizacija za učesnike: 10.800,00 RSD (sa uračunatim PDV-om).

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785, 2580-911 i 062/808-1706, ili e-mail:

Gde se nalazimo?