Vesti i događaji

Permalink to XIV Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

XIV Savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Tehpro d.o.o svake godine organizuje stručno Savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.
U uslovima epidemije covid 19 i proglašenog vanrednog stanja moramo se odgovorno ponašati, u skladu s tim, a u želji da nastavimo sa tradicijom prilagodili smo naše ukupno poslovanje i način realizacije posebnih oblika edukacije.
Naše, XIV Savetovanje o aktuelnim problemima BZR organizujemo on line, putem aplikacije Microsoft Teams, bez naknade kotizacije.

Izabrali smo najaktuelniju temu:

“Bezbednost i zdravlje na radu u uslovima vanredne situacije izazvane virusom covid – 19”

Kada: 24. aprila od 11.00h do 12.20h
Kako: online uključivanje putem aplikacije Microsoft Teams

Želja nam je da razmenimo mišljenja o ključnim pitanjima organizovanja poslovanja na bezbedan i zdrav način u uslovima epidemije.

Agenda:

Moderator: Jovana Jovanović, koordinator Centra za edukaciju
Tema: Uvodno izlaganje
Vreme: 11.00h – 11.05h

Predavači:

Ivan Vujović, stručni saradnik BZR
Tema: “Neposredna procena rizika za rad u uslovima mogućeg prisustva koronavirusa”
Vreme: 11.05h – 11.20h

Srđan Breka, stručni saradnik BZR
Tema: “Specifično osposobljavanje i informisanje zaposlenih za rad u prisustvu koronavirusa”
Vreme: 11.20h – 11.35h

Nikola Šukalo, stručni saradnik BZR
Tema: “Radno-pravni aspekti organizacije rada u uslovima vanrednog stanja”
Vreme: 11.35h – 11.50h

Dušan Knežević, stručni saradnik za merenje i ispitivanje URO
Tema: “Pregledi i provere opreme za rad i ispitivanja URO u uslovima vanrednog stanja”
Vreme: 11.50h – 12.00h

Tanja Basta, stručni saradnik ZŽS
Tema: “Zaštita radne okoline u mogućem prisustvu koronavirusa i postupanje sa kontaminiranim sredstvima za rad i sredstvima lične i kolektivne zaštite”
Vreme: 12.00h – 12.10h

Predavači
Tema: Odgovori na postavljena pitanja
Vreme: 12.10h – 12.20h

Uputstvo za prijavu:
Prijavu možete izvršiti putem e-mail
Prijavljenim učesnicima će putem mail-a biti potvrđeno prisustvo.
Učesnici prilikom prijavljivanja, mogu postaviti pitanja predavačima on line Savetovanja.