Sudska veštačenje u oblastima BZR i ZOP

Zahvaljujući velikom broju vrhunskih stručnjaka za oblasti bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara i zaštita životne sredine, među kojima su i sudski veštaci za ove oblasti, Tehpro d.o.o. je od nedavno, rešenjem ministra pravde, upisan u registar pravnih lica za sudska veštačenja u oblastima sigurnost na radu i zaštita od požara.

Društvo za usluge u oblasti zaštite – Tehpro d.o.o. je kao lider već treću deceniju prisutno na tržištu. Stalnim ulaganjima, razvojem kadrova i opremanjem najsavremenijom opremom proširujemo i unapređujemo osnovnu delatnost. U stanju smo da svojim klijentima pružimo kompletne usluge u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, uključujući i sve vrste edukacija, pravne usluge, konsalting za uvođenje IMS i prodaju svih vrsta zaštitne opreme.


Vesti i najave događaja


Permalink to Savetovanje: Aktuelni problemi upravljanja vanrednim situacijama

Savetovanje: Aktuelni problemi upravljanja vanrednim situacijama

SТRUČNО SАVЕТОVАNјЕ U ОBLАSТI VАNRЕDNIH SIТUАCIЈА Теmа: „Nаciоnаlnа rеgulаtivа i dоbrа prаksа uprаvlјаnjа vаnrеdnim situаciјаmа“ 30.11.2016. gоdinе, Bеоgrаd, Hоtеl „PАLАS“, Тоpličin Vеnаc br. 23 Uz stručnu pоdršku Sеktоra zа vаnrеdnе situаciје МUP Rеpublikе Srbiје, Društvо… read more »